Приклад службової записки на видачу грошей

Приклад службової записки на видачу грошей

Службова записка - це інформаційно-довідковий документ, інструмент ділового листування всередині організації.

Складається службова записка з метою висвітлення будь-яких ділових питань, що стосуються роботи відділу або конкретного працівника, рішення яких залежить від іншого структурного підрозділу організації або співробітника.

Написання службових записок, на відміну від доповідних записок, здійснюється між структурними підрозділами або співробітниками рівнозначного посадового статусу, які не перебувають в прямому підпорядкуванні.

Службова записка про преміювання є підставою для видання наказу про заохочення працівника, її складає керівник відділу на ім'я вищого керівництва, в ній викладаються причини і підстави для преміювання, дані працівника і упорядника. Для того, щоб керівник її розглянув, обов'язково потрібно зареєструвати записку. Після прийняття рішення про преміювання видається наказ.

Наказ на друк для документів зразок по посиланню.

НАКАЗ № 25 \ 10982 від 25.11.2010 р

про підвищення окладу Іванова В.А.

У зв'язку з хорошими показниками продажів менеджера Іванова В.А. за підсумками першого-третього кварталу 2010 року

1. Встановити менеджеру відділу продажів Іванову Віктору Олександровичу посадовий оклад в розмірі 25 000 (двадцять тисяч) рублів з 01 грудня 2010 року.

2. Головному бухгалтеру Васильєвої А.В. Забезпечити своєчасну виплату зазначеного в пункті 1 цього наказу окладу та інших сум, що розраховуються виходячи з нього.

3. Начальнику кадрової служби Федорову Г.І .:

3.1. У штатний розклад внести зміни, встановивши оклад за посадою менеджер відділу продажів 25 000 (двадцять тисяч) рублів.

3.2. Укласти з Івановим В.А. додаткову угоду до трудового договору від [дата трудового договору] [№трудового договору] про встановлення окладу в розмірі 25 000 (двадцять тисяч) рублів з 01 грудня 2010 року.

2.4. Ознайомити з цим наказом Іванова В.А. під розпис.

Генеральний директор ТОВ «Компанія»

З наказом ознайомлений ____________________ Васильєва А.В.

З наказом ознайомлений ____________________ Федоров Г.І

З наказом ознайомлений ____________________ Іванов В.А.

Підстава для підвищення окладу може також служити:

- службова записка керівника відділу, до якого належить співробітник

- підвищення ціни в країні і, як наслідок, необхідність переіндексувати оклади по фірмі - збільшити оклади співробітників

- доручення нових посадових обов'язків співробітнику.

Про невиконання посадових обов'язків

Доводжу до Вашого відома, що водій-експедитор Соколов Іван Ігорович не надав закріплений за ним автомобіль (держ. Номер З 042 МК 83) на плановий технічний огляд, чим порушив положення посадової інструкції від 06.10.2010 р

У зв'язку з допущеним порушенням пропоную оголосити Соколову І. І. догану.

Оформлення доповідної записки про невиконання посадових обов'язків здійснюється на аркуші паперу формату А4.

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ Генеральному директору

ТЕХНОЛОГІЙ ТОВ «Бесіда»

Про порушення трудової дисципліни

Ставлю Вас до відома, що вчора 08.12.2014 протягом 2-х годин з 16-00 і до кінця робочого дня фахівець відділу інформаційних технологій Фрегатів Роман Вікторович був відсутній на робочому місці.

Виправдувальних документів, що свідчать про поважність причини відсутності, Фрегатовим Р.В. не представлено.

У зв'язку з допущеним порушенням, з огляду на його повторний характер, пропоную Фрегатову Р.В. оголосити догану.

Начальник відділу Е.С. Любімчікова

На підставі наведених зразків доповідних записок легко тепер скласти власні приклади.

У службовій записці «На придбання канцтоварів» викладаються факти виробничої необхідності в придбання певної кількості канцтоварів, додається перелік канцелярських товарів (найменування, кількість).

Начальник відділу __________________________/_____________/

Відповідальність за облік і зберігання, закупленої спеціально для підрозділів літератури, лежить на керівниках даних підрозділів.

Рішення про виділення коштів на придбання літератури:

Корпоративного університету ___________________________ / ____________ /

Суму в розмірі

Зобов'язуюсь надати товарний і касовий чеки, а також невитрачені кошти в термін до 25 «____________» 200_р. ___________________________ / _____________ /

Товарний і касовий чеки, а також невитрачені кошти в розмірі


Службова записка на видачу грошових коштів

Службова записка на видачу грошових коштів може знадобитися в самих різних випадках. Ресурси, отримані на підставі записки, можуть знадобитися на оплату представницьких послуг, потреб працівника в рамках відрядження, надання матеріальної допомоги, підвищення окладу, виплату авансу, збільшення обсягу робіт, придбання інвентарю.

Від головного бухгалтера

На підставі пункту 21 внутрішнього документа компанії, прошу надати кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги програмісту Семенової О. І. в розмірі 30 000 рублів на підставі того, що 07. 02. 2016 роки жінка народила дитину. Матеріальна допомога виплачується на підставі наступних документів, наданих Семенової О. І:

  • Заява від співробітниці.
  • Свідоцтво про народження дитини.

Головний бухгалтер Петров П. П.

  • У документі обов'язково потрібно вказати підстави для виплати грошей.
  • Бажано підтвердити їх документально.
  • Також потрібно прописати розмір коштів, які потрібно видати.

Загальна форма і інші окремі випадки службових записок - тут.