Приклад службової записки на відгул

Primary Menu

Сайт про працю і про відпочинок. Сайт присвячений усьому, що пов'язано з відпусткою, відпочинком і працею: закони, місця відпочинку, візи, карти країн і курортів

У даній статті ми розглядаємо питання, пов'язані з отгулом:

У законі нічого не сказано про таке слово як «відгул». У широкому сенсі відгул - відсутність співробітника на робочому місці, яке необхідно відпрацювати або яке вже було відпрацьовано. Слід зазначити, що незважаючи на те, що саме слово «відгул» не зустрічається, в Трудовому кодексі таке поняття розкривається в статті 153. У 6 абзаці даної статті сказано про те, що за бажанням працівника замість раніше відпрацьованого вихідного дня йому може бути наданий інший день відпочинку. Найчастіше відгули виникають, коли компанія просить співробітника вийти на роботу в якийсь день. Тут у співробітника є два варіанти: взяти гроші або зберегти себе один вихідний, яким потім можна скористатися.

Заява на відгул за раніше відпрацьований час

Розглядаємо ситуацію, коли у працівника вже є дні переробки. Але просто так не вийти на роботу не можна. У деяких компаніях діє поняття «усної» домовленості, тобто співробітник в якийсь день відпрацьовує, а потім бере вихідний, при цьому ніяких записів та інформації немає, тобто людина ніби не переробляв, і ніби не був відсутній. Така ситуація цілком допустима і не можна сказати, що вона погана. Однак, якщо співробітників багато, то не за всіма можна встежити і тим більше пам'ятати, хто і коли переробляв. Тому розглянемо інший варіант - із заявою (див. Нижче).

Якщо ж працівник не має переробок, то можна оформити заяву на відгул в рахунок відпустки. Найбільш правильним варіантом буде наступний: внести зміни в графік відпусток і виділити з нього один день, тоді всі формальності будуть дотримані. На сторінці «заява на день в рахунок відпустки» містить всю необхідну інформацію, а також можливість завантажити приклади заяв на відгул в рахунок відпустки.

Заява на відгул за свій рахунок

Якщо інших варіантів немає, то можна скористатися заявою на відгул за свій рахунок. Правильною формулюванням з точки зору законодавства буде «заяву на відпустку за свій рахунок», тобто слово відгул тут як і раніше відсутня. У нашій статті «заяву на відпустку за свій рахунок» досить докладно розписано про всі особливості заяви на відпустку за свій рахунок, а також представлені файли для скачування в різних форматах.

Як правильно написати заяву на відгул

Заява на відгул як і будь-яка інша заява має стандартну форму незалежно від того, заява на відгул це за свій рахунок або за раніше відпрацьований час.

- Заява починається з шапки, яка вирівнюється по правому краю. У шапці вказана інформація про те, кому дана заява адресована (посада та ПІБ) і від чийого імені пишеться (посада та ПІБ).

- Само слово «Заява» вирівнюється по центру.

- Далі йде зміст заяву, в ньому обов'язково повинна бути вказана дата відгулу, причина відгулу (наприклад, за раніше відпрацьований час).

- В кінці заяви вказується дата складання заяви, ставиться підпис і вказується розшифровка підпису

Заява на відгул зразок

Зразок заяви на відгул за раніше відпрацьований час:

Генеральному директору ТОВ «Сфера»

Іванову Василю Петровичу

від менеджера з продажу

Семенова Валерія Івановича

Прошу надати мені вихідний 05.07.2015 року за раніше відпрацьований час 01.01.2015 року.

01.07.2015 Семенов В.І.

Завантажити заяву на відгул за раніше відпрацьований час

Заява на відгул за раніше відпрацьований час

підпис: Заява на відгул за раніше відпрацьований час в форматі Word (doc)

Розмір: 24 kB Заголовок: Заява-на-відгул через-раніше-відпрацьований-время.docx

підпис: Заява на відгул за раніше відпрацьований час в форматі Word (docx)

Розмір: 17 kB Заголовок: Заява-на-відгул через-раніше-відпрацьований-время.odt

підпис: Заява на відгул за раніше відпрацьований час в форматі odt

Розмір: 6 kB Заголовок: Заява-на-відгул через-раніше-відпрацьований-время.pdf

підпис: Заява на відгул за раніше відпрацьований час в форматі pdf

Розмір: 92 kB Заголовок: Заява-на-відгул через-раніше-відпрацьований-время.rtf

підпис: Заява на відгул за раніше відпрацьований час в форматі rtf


Заява на відгул за свій рахунок

Як написати заяву на відгул за свій рахунок на один день в рахунок відпустки по Трудовому кодексу РФ. Відгул за сімейними обставинами, для похорону, за раніше відпрацьований час

Час від часу виникає гостра необхідність взяти позачерговий вихідний або на деякий час відпроситися з роботи. При цьому, відсутність на робочому місці, не оформлене документально, вважається прогулом. У цій статті докладно розглядаються актуальні проблеми і спірні питання, що стосуються такого поняття, як «відгул». Ознайомившись зі змістом даної статті, Ви будете добре знати свої права і зможете застосовувати їх на практиці.

Відгули по Трудовому кодексу РФ

Законодавство РФ, зокрема, Трудовий кодекс (ТК РФ) не містить поняття «відгул». Даний термін можна, скоріше, віднести до розмовної, який в широкому сенсі означає відсутність працівника на робочому місці, яке підлягає відпрацюванню або вже відпрацьовано. Незважаючи на те, що термін «відгул» в законодавчо-нормативних актах не зустрічається, Трудовий кодекс РФ розкриває аналогічне поняття в ст. 153, яка передбачає, що за волевиявленням працівника йому може бути надано час для відпочинку в інший робочий день, замість уже відпрацьованого вихідного.

Поняття «відгул» також має на увазі день відпочинку «в рахунок» щорічно покладеного відпустки, або відпустку без утримання на 1 день.

Ст. 106-107 ТК РФ містять інформацію про те, що відпустка є один з видів часу відпочинку, що виражається в днях або в годинах, коли працівник повністю звільняється від своїх трудових обов'язків.

Згідно ст. 128 ТК РФ за сімейними обставинами та іншим вагомих причин працівникові за його особистою письмовою волевиявленню, може бути надана відпустка без змісту, на період часу, який визначається за обопільною домовленістю начальника і працівника.

Як написати заяву на відгул

Документ-заяву на відгул скласти нескладно. Воно не передбачає спеціальних бланків, але має стандартну форму, незалежно від підстав і причин його написання. При складанні заяви, варто дотримуватися наступних правил:

 • Починати написання заяву слід з «шапки», що розташовується у верхньому правому куті листа. У неї вноситься інформація про адресата (посада та ПІБ, в давальному відмінку) і про заявника (посада та ПІБ, в родовому відмінку).
 • Далі по центру пишеться слово «заява»
 • Потім слід текст заяви, із зазначенням дати (часу) і причини відгулу.
 • Заява закінчується проставленням дати складання документа, особистим підписом з її розшифровкою.

1. У зверненні потрібно вказати вагомі, поважні причини, які підштовхнули вас взяти відпустку за свій рахунок. Буде незайвим прикріпити до заяви ксерокопії наявних документів, в якості підтвердження автентичності причини (свідоцтва про шлюб, народження дитини, про смерть родича і ін.).

2. Відгул вважається законним виключно після письмового схвалення керівництва. Інакше неявка на роботу буде визнана прогулом, і може стати причиною для звільнення.

3. Умови надання відгулів зазвичай містяться в трудовому договорі. Якщо такі пункти в договорі відсутні, роботодавець має право приймати рішення на свій розсуд, у тому числі дати відмову працівникові в наданні відгулу з причин терміновості робіт, відсутності заміни, а також з інших суб'єктивних причин. Виняток становлять певні законодавчо передбачені випадки, коли роботодавець не має права відмовити працівникові в позачерговому дні відпустки. Про такі випадки ви дізнаєтеся далі в цій статті.

4. Закономірний висновок з попереднього пункту: заяву на відгул потрібно писати завчасно (за 3-5 днів), і ніколи - заднім числом.

Приклади заяв про відгулі за різними підставами

Базовий вид зразка заяви на відгул виглядає наступним чином.

Генеральному директору ТОВ «Пульс-МС»

від верстатника цеху конвекторів

Заява на відгул

Прошу Вас надати мені відпустку без збереження заробітної плати 05.05.2017 р в зв'язку з терміновою необхідністю відвідати ветеринара.

Зразок заяви на відгул за свій рахунок на один день

«Прошу Вас надати мені відпустку без збереження заробітної плати на 1 робочий день - 15.05.2016 р - в зв'язку з нагальною необхідністю присутності в квартирі за місцем проживання під час термінового ремонту системи опалення.»

Заява на відгул без збереження заробітку можна написати в будь-який час (за 3-5 днів до необхідної дати). Чи підпише роботодавець заяву або відмовить у наданні відгулу - передбачити неможливо. На надання або відмову у відпустці без утримання впливає безліч факторів: починаючи від вагомості і поважності причини відгулу, закінчуючи особистим ставленням начальника до конкретного працівника, його замінні / незамінністю та інше.

При цьому потрібно добре знати свої права, відстоювати свої інтереси і вимагати надання відгулу в ситуаціях, які гарантують відгул за законом.

Заява на відгул в рахунок відпустки на 1 день

«Прошу Вас внести зміни у встановлений графік відпусток і надати мені щорічну оплачувану відпустку з 15 серпня по 16 серпня 2016 року на 2 календарні дні».

Коли виникає необхідність взяти вихідний день, а брати відгул за свій рахунок і втрачати гроші не хочеться, найкращим є відгул в рахунок відпустки. Кількість вихідних днів при цьому може бути будь-яким, з одним обмеженням: основна частина щорічної відпустки не повинна бути менше 14 днів.

Важливо: щорічна оплачувана відпустка оплачується мінімум за 3 дні до його початку, тому писати заяву слід як мінімум, за 3-4 дня до наміченого відгулу, щоб бухгалтерія змогла своєчасно нарахувати відпускні.

Відгул за роботу у вихідний день

«Прошу Вас надати мені день відпочинку 23 червня 2017 роки за роботу у вихідний днів 12 червня 2017 року».

Згідно ч.1 ст.113 ТК РФ, робота в свята і вихідні заборонена. Проте, роботодавець може залучити громадянина (з його згоди) до праці в вихідний, в разі необхідності виконати важливу, термінову роботу, від якої залежить повноцінне функціонування компанії.

Ст. 153 ТК РФ передбачає подвійну оплату праці за роботу у вихідні. Крім того, за волевиявленням працівника, який працював у вихідний день, йому може бути надано день відпочинку. Цей день відпочинку, зазначений в законі, співробітник може використовувати в якості відгулу, написавши відповідну заяву, а робота, виконана їм у вихідний, буде оплачена в стандартному - одинарному - розмірі.

Важливо: незалежно від кількості годин роботи у вихідний, працівник має право на повноцінний (повний) день відпочинку.

Заява на відгул за сімейними обставинами

«Прошу Вас надати мені відпустку без збереження заробітної плати з 14.06.2016 по 15.06.2016 за сімейними обставинами (у зв'язку з гострою необхідністю супроводжувати неповнолітню дитину в поїздці до лікарні м Москва)»

Відгул за сімейними обставинами, на термін до 5 днів, можливо оформити:

 • при народженні дитини;
 • в разі одруження;
 • в разі смерті близького родича.

Деякі працівники вважають, що ці дні оплачуються. Це оману. Проте, в колективному договорі можуть передбачатися виплати одноразової допомоги по вищенаведеним обставинам або матеріальна допомога (на розсуд керівництва).

Крім того, працівники, які мають безперервний стаж за місцем роботи, що перевищує 6 місяців, можуть взяти відгул на кілька днів або годин з інших причин, які можна віднести до формулювання: «за сімейними обставинами». Трудящі, які не відпрацювали 6 місяців, не мають на це право (на розсуд керівництва), крім 3 категорії осіб:

 • вагітних жінок;
 • батьків дітей до 3-х місяців;
 • неповнолітніх.

Відгул за раніше відпрацьований час

«Прошу Вас надати мені вихідний день - 05.07.2017 року, за раніше відпрацьований час - 01.01.2017 року».

Відгул за раніше відпрацьований час може надаватися працівникові за його бажанням, в якості альтернативи грошової компенсації за вже відпрацьовані години.

Відгули за перероблений час

«Прошу Вас надати мені відпустку 13.09.2017 за відпрацьований понад норму час 08.07.2017».

Понаднормова робота (переробки) має ту ж правову природу, що і робота у святкові та вихідні дні. В силу ст. 152 ТК РФ за письмовою бажанням співробітника, вона, замість подвійної оплати, може бути компенсована наданням відгулу на час, не менше, ніж відпрацьований понаднормово, а годинник переробки оплачуються в одинарному розмірі.

Заява на відгул на кілька годин

«Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати 14.07.2017 з 15-00 до 17 -00, за сімейними обставинами»

ТК РФ не встановлює мінімальний поріг тривалості відгулу, а значить, за обопільною домовленістю між роботодавцем і працівником, останньому може бути наданий відгул навіть на кілька годин.

Відгул на похорон по Трудовому кодексу РФ

«Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати з 01.02.2017 по 05.02.2017 в зв'язку зі смертю рідної сестри»

Відповідно до ст. 128 ТК РФ, в разі смерті близького родича (дітей, братів, батьків, сестер, дідусів, бабусь, онуків), працівник може розраховувати на відпустку без утримання на строк, що не перевищує 5 календарних днів. Якщо цього часу буде недостатньо, його можна продовжити до 14 днів.

Чи можуть відмовити в відгулі за свій рахунок?

ТК РФ надає гарантії права на відпустку без збереження зарплати до 5 днів поспіль громадянам, які належать до певних категорій, а також визначає і загальна кількість наданих відгулів в році. наприклад:

 • Для учасників ВВВ - до 35 днів.
 • Для працюючих пенсіонерів - до 14 днів
 • Для працюючих інвалідів - до 60 днів.
 • Для батьків і подружжя загиблих або постраждалих військовослужбовців - до 14 днів.
 • Для працівників, які здають вступні іспити до ВНЗ - 15 днів.

І інших категорій, зазначених в ТК.

ТК РФ надає гарантії права на відгул при виникненні у працівника певних життєвих ситуацій, таких, як:

 • укладення шлюбу;
 • народження дитини;
 • смерть родичів;
 • здача донорської крові (1 відгул - в той же день).

Інші «законні причини» взяти відгул

Кожному офіційно працює громадянину надається законне право на відпочинок за відпрацьований час, відпрацьовані години, в рахунок щорічної відпустки і так далі, досить правильно скласти (подати) заяву на відгул і при необхідності узгодити з керівництвом конкретні дати днів відпочинку.

Матеріал підготовлений за замовленням юридичної компанії «ДОМІНІУМ»