Розірвання строкового трудового договору після закінчення терміну запис

Розірвання строкового трудового договору після закінчення терміну запис

Закінчення строку трудового договору (п. 2 ст. 77 ТК РФ)

Дане підставу застосовують для припинення строкового трудового договору, причому працівник повинен бути попереджений у письмовій формі не менш ніж за три дні до звільнення (рис. 77).

Мал. 77 Зразок повідомлення про звільнення у зв'язку із закінченням трудового договору

Розглянемо варіанти оформлення наказу про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) в зв'язку з закінчення строку трудового договору (Рис. 78 - 81).

Зразок заповнення трудової книжки.

Мал. 78 Зразок наказу про припинення (розірвання) трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну і записи до трудової книжки.

Трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи, розривається по завершенню цієї роботи. Термін дії даного договору обмежується терміном виконання робіт, який визначається «Актом про приймання робіт»

Зразок заповнення трудової книжки.

Мал. 79 Зразок наказу про припинення (розірвання) трудового договору в зв'язку з закінченням робіт і записи до трудової книжки

Зразок заповнення трудової книжки.

Мал. 80 Зразок наказу про припинення (розірвання) трудового договору в зв'язку з виходом основного працівника і записи до трудової книжки

Зразок заповнення трудової книжки.

Мал. 81 Зразок наказу про припинення (розірвання) трудового договору у зв'язку із закінченням сезонних робіт і записи до трудової книжки


Закінчення строку дії трудового договору

Трудовим кодексом (ТК) передбачено два види трудових контрактів: термінові і безстрокові. Час дії перших обмежена умовами угоди, для других - терміни не визначені.

Сутність строкового договору привела до появи винятковою причини його закінчення: закінчення строку. Робочі відносини, виходячи з умов термінового контракту, можуть бути припинені:

 • • з дати, встановленої в договорі;
 • • після закінчення встановленого періоду часу;
 • • після виконання певної роботи;
 • • по завершенні сезону (для сезонної роботи);
 • з виходом на роботу заміщає співробітника.

Для припинення відносин з працівником після закінчення терміну дії потрібно бажання співробітника, рішення роботодавця або взаємна згода сторін на закінчення строкового трудового договору.

Співробітник для розриву відносин може просто перестати виконувати трудові функції, т. Е. Не виходити на роботу. Дії роботодавця при розірванні договору строго регламентовані законом.

Допустимість трансформації строкового контракту в безстроковий при недотриманні правил звільнення диктує особливі вимоги до виконання всіх процедур закінчення трудового договору після закінчення терміну дії. Працівникам кадрової служби або іншим особам, які виконують їх обов'язки, рекомендується вести окремий облік термінових угод.

Стаття 79 ТК зобов'язує наймача письмово сповістити працівника за три дні до закінчення терміну трудового договору (крім випадків заміщення співробітника). Сам процес звільнення не сильно відрізняється від звичайної практики і включає:

 • отримання співробітником повідомлення про розірвання відносин;
 • видання та вручення працівникові наказу про звільнення;
 • розрахунок співробітника і видачу йому трудової книжки із записом про звільнення.

Повідомляти співробітника можна у вільній формі. Головне, щоб воно включало виражене бажання розірвати угоду і дату звільнення. Бухгалтерія наймача може розробити типову форму або зразок повідомлення працівника про звільнення після закінчення терміну трудового договору.

Форма наказу про звільнення уніфікована і не вимагає особливого зразка для закінчення терміну трудового договору. На підставі наказу про звільнення в трудовій книжці роблять запис: закінчення строку трудового договору.

Звільнити керівника (директора) підприємства після закінчення терміну трудового договору замість наказу можна по протоколу або рішенням засновників.

Весь документообіг оформляється відповідно до правил, прийнятих на підприємстві. Документи фіксуються в реєстраційних журналах. Співробітник розписується в отриманні документів на примірниках наймача і в журналах обліку документів. Відмова поставити підпис фіксується на документах відповідним записом.

Важливо дотримати терміни процедур. Повідомлення про закінчення терміну строкового трудового договору вручити за три дні або раніше до дати звільнення. Зарплату, компенсацію за відпустку та інші встановлені законодавством або контрактом виплати, а також трудову книжку видати в день звільнення.

Якщо наймач не висловив бажання припинити відносини, а співробітник продовжує виконувати свої обов'язки, договір трансформується у безстрокову. В цьому випадку в подальшому розірвати контракт можна тільки на підставах, передбачених для угод без певного терміну.

Виникає закономірне питання: «Чи можна продовжити строковий договір?» Законодавство не дає однозначної відповіді. У ТК не передбачено продовження строкових відносин. При виникненні конфлікту роботодавцю доведеться доводити в суді неможливість укладення безстрокової угоди. Неодноразове висновок термінових контрактів розглядається як ухилення роботодавцем від обов'язків і гарантій, встановлених працівникам законом.

Однак для деяких категорій працівників законодавці передбачили необхідність продовжити відносини. Це вагітні жінки, тимчасово переведені атлети, які обираються за конкурсом працівники ВНЗ. Звільнити вагітну жінку після закінчення терміну дії трудового договору можна після закінчення вагітності.

Найчастіший привід звернення до суду - визнання незаконним звільнення працівника. Роботодавцю слід пам'ятати: будь-яка невідповідність термінового контракту законодавству веде до його визнанням безстроковим.

У цьому випадку працівник повинен бути поновлений на роботі, звільнення визнається незаконним. За вимушений прогул наймач виплачує середню заробітну плату і компенсацію моральної шкоди.

Помилки, найчастіше здійснюються роботодавцями:

 • строковий договір укладено без законних підстав;
 • контракт з одним і тим же підставах переукладається кілька разів;
 • відсутні або невірно оформлені встановлені документи;
 • не дотримано терміни розірвання угоди.

З боку працівників програш в судах обумовлений неправомірним вимогою гарантій при розірванні термінових контрактів. Часто при тимчасової угоди прийняті співробітники сподіваються на зміну ситуації і постійну роботу. Тому розглядають розірвання строкового трудового договору після закінчення терміну як ініціативу роботодавця.

Однак суди дотримуються твердої лінії, що характеристики строкового договору з моменту укладення припускають обмеження часу його дії. А тому всі гарантії, закладені законом при звільненні з ініціативи роботодавця, в разі розірвання контракту після закінчення терміну не застосовуються.

Чи правомірно припинення трудових договорів після закінчення терміну в період непрацездатності, під час відпусток працівників. Наявність маленьких дітей також не є підставою продовження роботи.