Розписка в отриманні грошей за квартиру зразок скачати

Зразок розписки за квартиру при продажу та купівлі 2017

Пропонований kvartirastudio.ru шаблон складений виходячи з юридичних норм і судової практики. Безумовно, при здійсненні угоди купівлі-продажу ніхто не припускає, що все може обернутися судовими позовами, однак повністю виключити таку можливість, на жаль, не можна. Грамотно складена розписка в отриманні коштів за квартиру значно знизить ризики покупця і позбавить його від повторних грошових претензій з боку недобросовісного продавця.

Розписка при продажу квартири 2017

Місто, день, місяць, рік прописом

Я, _____ (ПІБ продавця), _____ (дата) народження, паспорт громадянина РФ _____ (серія, номер) виданий _____ (орган і дата видачі), зареєстрований за адресою: _____ (область, місто, вулиця, номер будинку і квартири), отримав (або - цим підтверджую отримання) від _____ (ПІБ покупця), _____ (дата) народження, паспорт громадянина РФ _____ (серія, номер) виданий _____ (орган і дата видачі), зареєстрованого за адресою: _____ (область, місто, вулиця , номер будинку і квартири), грошові кошти в сумі _____ (сума цифрами і прописом) рублів в якості оплати за продану мною _____ (кількість до нат прописом) кімнатну квартиру № _____ (номер квартири цифрами і прописом) за адресою: _____ (область, місто, вулиця, номер будинку) відповідно до Договору купівлі-продажу квартири від _____ (день, місяць, рік).

Розрахунок зроблений в повному обсязі, претензій по оплаті не маю.

Наведемо приклад розписки при продажу квартири.

Місто Москва, перше травня дві тисячі сімнадцятого року

Я, Іванов Іван Іванович, 01 січня, 1960 року народження, паспорт громадянина РФ 78 00 123456 виданий УВС м Москви 02 лютого 2001 року, код підрозділу 001-001, зареєстрований за адресою: м Москва, пр-т Миру, д. 70 , кв. 50, отримав від Петрова Петра Петровича, 03 березня 1970 року народження, паспорт громадянина РФ 78 00 987654 виданий РВВС м Санкт-Петербурга 04 квітня 2002 року, код підрозділу 002-002, зареєстрованого за адресою: м Санкт-Петербург, вул. Радянська, д. 10, кв. 60, грошові кошти в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) рублів в якості оплати за продану мною однокімнатну квартиру № 20 (двадцять) за адресою: м Москва, пр-т Миру, д. 80, відповідно до Договору купівлі-продажу квартири від 01 травня 2017 року.

Розрахунок зроблений в повному обсязі, претензій по оплаті не маю.

Документ допустимо оформити на комп'ютері, роздрукувати і підписати, однак, в інтересах покупця отримати від продавця власноруч написаний ним текст.

Для більшої надійності при великій сумі угоди kvartirastudio.ru пропонує також вносити дані двох запрошених свідків.

Ми, _____ (ПІБ Свідка 1), _____ (дата) народження, паспорт громадянина РФ _____ (серія, номер) виданий _____ (орган і дата видачі), зареєстрований за адресою: _____ (область, місто, вулиця, номер будинку і квартири) , і _____ (ПІБ Свідка 2), _____ (дата) народження, паспорт громадянина РФ _____ (серія, номер) виданий _____ (орган і дата видачі), зареєстрований за адресою: _____ (область, місто, вулиця, номер будинку і квартири) , свідчимо, що справжню розписку _____ (ПІБ продавця, в прикладі - Іванов Іван Іванович) склав і підписав власноруч, свідомо і добровільно.


Розписка в отриманні грошей за квартиру (зразок)

Розписка в отриманні грошей за квартиру пишеться власноручно продовца (продавцями) квартири в присутності покупця (покупців) квартири. У розписці отримання грошей обов'язково повинні бути відображені наступні моменти:

1. Ідентифіковано продавець (продавці) квартири

2. Ідентифіковано покупець (покупці) квартири

3. Описано об'єкт, за який передаються грошові кошти - (в нашому випадку це квартира)

4. Відзначено наявність особливих умов і часу написання розписки

Як правило розписка в отриманні грошей за квартиру пишеться за таким зразком:

Розписка в отриманні грошових коштів за квартиру (зразок)

Місто ______________________ день місяць рік (прописом)

Я (Ми) _________________________________ (ПІБ продавця (продавців)), паспорт громадянина РФ ____________ (серія номер) виданий ______________ (ким і коли), зареєстрований за адресою: ___________________ (область), ______________ (місто), ______________________ (вулиця), __________ (номер будинки), _____________ (номер квартири) отримав (Отримали) від (ПІБ покупця (покупців)), паспорт громадянина РФ ____________ (серія номер) виданий ______________ (ким і коли), зареєстрований за адресою: ___________________ (область), ______________ (місто), ______________________ (вулиця), __________ (номер будинку), _____________ (номер квартири) за договором від __________ (день) _____________ (місяць), за продану мною (нами) _____ кімнатну квартиру за адресою: ___________________ (область), ______________ (місто), ______________________ (вулиця), __________ (номер будинку), _____________ (номер квартири), суму 000 000 руб (числом) _______________________________________ (сума літерами) російських рублів.

Розрахунок зроблений повністю. Претензій до _______________________ (ПІБ покупця (покупців) квартири) не маю.

Прізвище Ім'я По батькові (повністю) і підпис продавця (продовцов) квартири