Розписка в отриманні грошових коштів за договором надання послуг зразок

Розписка в отриманні грошових коштів за договором надання послуг зразок

(Складена в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін)

"___" _________ ____ р

_____________ (паспорт: ____, N ______, виданий ____________, проживає _____________, ІПН _________), іменоване надалі "Виконавець", з одного боку і _____________ (паспорт: _____, N _____, виданий ___________, проживає _____________, ІПН ____________), називаємо ___ в подальшому "Замовник", з іншого боку цим визнають оплату Замовником та отримання Виконавцем готівки в рахунок оплати за Договором возмездного надання послуг з коректури N ____ в сумі _____ (_________) гривень.


Розписка в отриманні готівки в рахунок оплати за договором (додаток до договору возмездного надання послуг з коректури)

Додаток N 2 до Договору возмездного надання послуг з коректури від "__" ______ ____ р N ____

РОЗПИСКА (складена в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін)

"___" _________ ____ р

_____________ (паспорт: ____, N ______, виданий ____________, проживає _____________, ІПН _________), іменоване надалі "Виконавець", з одного боку і _____________ (паспорт: _____, N _____, виданий ___________, проживає _____________, ІПН ____________), називаємо ___ в подальшому "Замовник", з іншого боку цим визнають оплату Замовником та отримання Виконавцем готівки в рахунок оплати за Договором возмездного надання послуг з коректури N ____ в сумі _____ (_________) гривень.