Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості в 1с

Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості - зразок

Короткострокові кредити і позики в балансі (рядок 1 510 розділу V), а також розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості в додатках до звітності створюють реальну загальну картину існуючих перед і у організації боргів, яку хочуть бачити потенційні інвестори і кредитори. Тому кожної бухгалтерську службу важливо знати, як коректно скласти ці розшифровки.

Дебіторська та кредиторська заборгованість організації

Дебіторська та кредиторська заборгованість (ДЗ і КЗ) - невід'ємна частина господарського життя будь-якого підприємства.

ДЗ - це активи підприємства, які свідчать про те, що воно може дозволити собі давати покупцям деяку відстрочку по оплаті. Наявність КЗ означає, що в діяльності задіяні сторонні кошти.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Саме по собі наявність ДЗ і КЗ ще ні про що не говорить. Важливі обсяги і співвідношення ДЗ і КЗ між собою.

Занадто велика величина КЗ свідчить про фінансові проблеми і наявності складнощів з окупністю бізнесу. Повна відсутність КЗ говорить про те, що компанія розвивається тільки за рахунок власних коштів, а значить, втрачає можливість використання більш високих темпів розвитку за рахунок залучення інвестицій ззовні.

Малі обсяги ДЗ (так само як і її відсутність) - це, з одного боку, обачність компанії у виборі контрагентів, що не допускають тривалих прострочень в оплаті. Разом з тим деякі сумлінні клієнти можуть не мати можливості розплатитися відразу, тому, відсіваючи їх, компанія втрачає деякий потенційний дохід.

У зв'язку з цим важливо мати чітке уявлення про поточний співвідношенні ДЗ і КЗ, знати їх величину і розуміти, які зміни потрібні для їх приведення у оптимальне відповідність. Тому високий пріоритет для будь-якої організації має завдання щодо коректного формування даних по ДЗ і КЗ.

Облік і інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості

Облік ДЗ і КЗ здійснюється на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Для відображення ДЗ використовуються, як правило, рахунки 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76. КЗ зазвичай утворюється на рахунках 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

ДЗ - це актив підприємства, що враховується за дебетом відповідних рахунків. КЗ ж, навпаки, є пасивом, тому відображається за кредитом зазначених рахунків. У балансі ДЗ потрапляє в розділ II, а КЗ - в розділ IV або V.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Як КЗ, так і ДЗ для цілей обліку прийнято класифікувати за строками погашення: до 12 місяців (короткострокова) і понад 12 місяців (довгострокова).

Для контролю за правильністю даних ДЗ і КЗ важливо своєчасно проводити інвентаризацію заборгованості.

З цією метою створюється спеціальна інвентаризаційна комісія, яка займається звіркою залишків по рахунках обліку ДЗ і КЗ, оцінює обґрунтованість відображення тих чи інших сум, а також здійснює перевірку ДЗ і КЗ на предмет простроченості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Виявлення простроченої ДЗ і КЗ є однією з першочергових задач проведення інвентаризації, оскільки така заборгованість повинна бути списана не тільки в бухгалтерському, а й у податковому обліку організації. Останнє має значення для формування податкової бази: списана ДЗ - це витрата, що зменшує базу по прибутку, а прострочена КЗ, навпаки, повинна бути включена до оподатковуваного доходу.

Про те, як здійснюється списання ДЗ і КЗ в обох обліках, читайте в статтях:

Результати проведеної інвентаризації ДЗ і КЗ компанія оформляє актом за формою інв-17 в 2 примірниках.

Форму інв-17 можна завантажити на нашому сайті.

Разом з тим, якщо компанія вирішує залучити позикові кошти якого великого інвестора, то простого розуміння масштабів ДЗ і КЗ буде недостатньо. Інвестору (кредитору) важливо знати, яка саме заборгованість переважає в організації (короткострокова або довгострокова, перед партнерами по бізнесу або перед банком / бюджетом, які обсяги простроченої заборгованості і т. Д.). Для цього компанії слід сформувати розшифровку ДЗ і КЗ.

Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості: випадки і порядок складання

Розшифровка ДЗ і КЗ - це деталізація величини ДЗ і КЗ в розрізі окремих підстав, а також відображення динаміки по кожному контрагенту (основи).

За загальним правилом розшифровка ДЗ і КЗ складається організацією як пояснення до бухгалтерського балансу і надається в податкові органи разом з щорічною звітністю. Крім того, необхідність складання розшифровки ДЗ і КЗ може бути обумовлена ​​вимогою банку, інвестора чи іншого кредитора.

Розшифровка ДЗ і КЗ наводиться в розділі 5 пояснень до бухгалтерського балансу (форма пояснень затверджена наказом Мінфіну Росії від 02.07.2010 № 66н) окремо по кожному контрагенту, виду заборгованості, термінами (очікуваним) погашення.

Для цього в розділі 5 пояснень передбачено складання 4 таблиць:

  • 5.1. Наявність і рух дебіторської заборгованості.
  • 5.2. Прострочена дебіторська заборгованість.
  • 5.3. Наявність і рух кредиторської заборгованості.
  • 5.4. Прострочена кредиторська заборгованість.

Бланк пояснень до бухбалансу можна скачати на нашому сайті.

Зразок заповнення таблиць 5.1-5.4 пояснень ви також можете завантажити на нашому сайті.

Розшифровка дебіторської заборгованості

У таблиці 5.1 слід розшифрувати рядок 1230 балансу. Т. е. Відбити актуальну інформацію про розмір ДЗ станом на початок і кінець року (звітного періоду), а також зафіксувати збільшення / зменшення ДЗ за відповідний проміжок часу.

Таблиця передбачає окрему розшифровку короткостроковій і довгостроковій ДЗ. Крім того, необхідно відобразити зміна статусу ДЗ (переклад з довгострокової в короткострокову). При цьому деталізація наводиться в розрізі кожного виду ДЗ (абз. 6 п. 27 ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації», затвердженого наказом Мінфіну РФ від 06.07.1999 № 43н).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У таблиці 5.1 пояснень, на відміну від балансу, відображається сукупна величина ДЗ, без урахування факту створення резерву по сумнівних боргах - РСД (п. 35 ПБО 4/99, п. 73 ПБО з бухобліку та бухзвітності, затвердженого наказом Мінфіну РФ від 29.07. 1998 року № 34н). Тому при визначенні залишків на початок / кінець періоду відповідну суму не потрібно зменшувати на величину РСД.

Для заповнення таблиці 5.1 пояснень організація використовує дані аналітичних рахунків обліку довгострокової і короткострокової ДЗ.

У рядку 5501 відображається повна сума довгострокової ДЗ і її динаміка за звітний період (щодо короткострокової ДЗ використовується рядок 5510).

Графи «На початок року» заповнюються на підставі даних дебетових залишків відповідних рахунків бухобліку (60, 62, 73 і т. Д.).

ВАЖЛИВО! При цьому величина РСД на початок року визначається як кредитове сальдо по рахунку 63.

Графи «Зміни за період. Надходження »заповнюються відповідними дебетовими оборотами рахунків обліку ДЗ. При цьому в графі «Надходження. В результаті господарських операцій »не вказуються відсотки і штрафи, які компанія повинна буде отримати від контрагентів за умовами договорів. Вони відображаються в наступній графі - «Належні відсотки, штрафи та інші нарахування».

Графи «Зміни за період. Вибуло », навпаки, заповнюються на підставі даних про кредитовом обороті за відповідними рахунками.

Операції, пов'язані з РСД (створення, відновлення, списання за рахунок нього ДЗ), відображаються за даними кореспонденції з рах. 91.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Переклад ДЗ зі складу довгострокової до складу короткострокової відбивається в таблиці на основі даних про внутрішньому обороті між рахунками обліку відповідної ДЗ (дебет рахунку обліку короткострокової ДЗ і кредит - довгострокової). При цьому значення показника в таблиці може фіксуватися без круглих дужок (якщо дані для рядка «Короткострокова ДЗ») або в круглих дужках (якщо для рядка «Довгострокова ДЗ»).

Рядок 5521 містить аналогічні показники за минулий рік. Тому її, як правило, заповнюють на основі таблиці 5.1 за попередній період (для короткострокової ДЗ - терміну 5530).

Рядки 5502, 5503, ...; 5522, 5523 ... містять розшифровку довгостроковій ДЗ за видами за поточний і попередній періоди (для короткострокової КЗ рядки 5511, 5512, ...; 5531, 5532, ...).

У рядку 5500 вказується сукупна ДЗ на кінець звітного періоду.

ВАЖЛИВО! Значення в рядку 5500 повинна збігатися з сумою величин рядків 5501 та 5510.

У таблиці 5.2 пояснень компанії слід привести розшифровку складу ДЗ, за якою минув строк давності. Тут зазначаються відомості по простроченої заборгованості за поточний рік, а також за 2 попередніх роки.

Прострочена заборгованість в таблиці 5.2 відбивається за балансовою вартістю та вартістю згідно з договором.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Той факт, що заборгованість забезпечена (або ні), не грає ролі при заповненні таблиці. У разі якщо ДЗ забезпечена заставою, поручителем або банківською гарантією, РСД щодо такої ДЗ не створюється, а її балансова вартість приймається рівною договірною.

Розшифровка кредиторської заборгованості: короткострокові кредити і позики в балансі рядок 1510 і ін.

У таблиці 5.3 наводиться детальна розшифровка довгострокових і короткострокових зобов'язань компанії (рядки 1410, 1450, 1510, 1520, 1550 балансу).

Таблиця передбачає окрему розшифровку короткостроковій і довгостроковій КЗ, а також відображення зміни статусу ДЗ (зі складу довгострокової до складу короткострокової).

Щоб коректно заповнити таблицю 5.3, необхідно використовувати дані (початкові залишки і обороти) аналітичних рахунків обліку довгострокової і короткострокової КЗ за розрахунками з контрагентами, а також за розрахунками за надані фінансові ресурси.

У рядку 5551 відображається повна сума довгострокової КЗ і її динаміка за звітний період (щодо короткострокової КЗ використовується рядок 5560).

Графи «На початок року» заповнюються на підставі даних кредитових залишків відповідних аналітичних рахунків (60, 62, 69 і т. Д.).

Графи «Зміни за період. Надходження »заповнюються відповідними кредитовими оборотами рахунків обліку КЗ. При цьому обороти, пов'язані з відсотками за комерційним кредитом, штрафами і неустойки за порушення договорів відображаються в графі «Належні відсотки, штрафи та інші нарахування».

Графи «Зміни за період. Вибуло », навпаки, заповнюються на підставі даних про дебетовом обороті за відповідними рахунками.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Переклад КЗ зі складу довгострокової до складу короткострокової відбивається аналогічно описаному вище для ДЗ способу. І може бути зафіксований в таблиці як в круглих дужках, так і без них.

Рядок 5571 містить аналогічні показники за минулий рік. Тому її, як правило, заповнюють на основі таблиці 5.3 за попередній період (для короткострокової КЗ - терміну 5580).

Рядки 5552, 5553, ...; 5572, 5573 ... містять розшифровку довгостроковій КЗ за видами за поточний і попередній періоди (для короткострокової КЗ рядки 5561, 5562, ...; 5581, 5582, ...).

У рядку 5550 вказується сукупна КЗ на кінець звітного періоду.

ВАЖЛИВО! Показник рядка 5550 повинен бути еквівалентний сумі значень рядків 5551 та 5560.

Рядок 5570 відображає сукупну КЗ за попередній період.

Таблиця 5.4 використовується організаціями з метою відображення обсягів простроченої КЗ за поточний та два попередні звітні періоди. Розшифровка наводиться також в розрізі кожного виду КЗ.

Складання розшифровки ДЗ і КЗ - завдання, необхідність виконання якої постає перед кожною організацією. Розшифровку потрібно коректно скласти не тільки в складі пояснень до податкового органу, а й окремо для власника бізнесу або потенційного інвестора. Крім того, вона здатна істотно полегшити менеджменту організації задачу ефективно планувати бізнес. При заповненні її існуючої форми необхідно враховувати ряд загальних правил і контрольних відповідностей між певними графами.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

Є питання? Отримайте швидкі відповіді на нашому форумі!


Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості для банку

Виводить наступні дані по обраній організації:

  • Дебіторська заборгованість покупців;
  • Аванси, перераховані постачальникам;
  • Кредиторська заборгованість постачальникам;
  • Аванси отримані від покупців.
  • Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами.

Дебіторська заборгованість формується за рахунками: 62.01; 62.21; 62.31; 76.02; 76.03; 76.05; 76.06; 76.09; 76.22; 76.25; 76.26; 76.29; 76.32; 76.35; 76.36; 76.39.

Аванси постачальникам формується за рахунками: 60.02; 60.22; 60.32.

Кредиторська заборгованість формується за рахунками: 60.01; 60.21; 60.31; 76.02; 76.03; 76.05; 76.06; 76.09; 76.22; 76.25; 76.26; 76.29; 76.32; 76.35; 76.36; 76.39.

Аванси покупців формується за рахунками: 62.02; 62.22; 62.32.

Дата виникнення заборгованості відповідає даті останнього руху за відповідним рахунком.

Якщо потрібно доопрацювати під свій банк, звертайтеся.

Звіт тестувався в конфігурації Бухгалтерія 2.0.65.48 і Бухгалтерія 3.0.44.177.

Код звіту відкритий. Можлива доробка під вимоги покупця. Вартість доопрацювання договірна.

Підтримка та оновлення безкоштовне протягом 12 міс .. Кількість робочих місць не обмежена. Реєстрація та ліцензування не вимагається.

ТОВ "Інфостарт" гарантує Вам 100% повернення оплати, якщо програма не відповідає заявленому функціоналу з опису. Гроші можна повернути в повному обсязі, якщо ви заявите про це протягом 14-ти днів з дня надходження грошей на наш рахунок.

Програма настільки перевірена в роботі, що ми з повною впевненістю можемо дати таку гарантію. Ми хочемо, щоб всі наші покупці залишалися задоволені покупкою.

Для повернення оплати просто зв'яжіться з нами.

Миттєва

Миттєва