Службова записка доводжу до вашого відома в школі

Службова записка доводжу до вашого відома в школі

Доповідна записка. Види, правила оформлення і зразки.

Доповідна записка (Код уніфікованої форми 0286041 по ОКУД) складається з метою інформувати керівництво про ситуацію, що склалася, мали місце факти і т.п. і спонукати до прийняття певного рішення. Дане рішення оформляється у вигляді резолюції керівника. Доповідні записки можуть носити і чисто інформаційний характер.

Залежно від адресата доповідні записки можуть бути:

внутрішніми, тобто направляються керівнику структурного підрозділу або установи, і

зовнішніми - адресованими до вищих інстанцій.

На початку доповідної записки повідомляють причини або факти з питання. Далі може послідувати аналіз (допускається пропустити цю частину). Завершують текст доповідної записки викладом висновків і пропозицій.

Текст доповідної записки може складатися і з трьох частин. В цьому випадку в першій частині (констатуючій) будуть викладатися причини, факти або події, що послужили приводом для її написання, в другій частині - аналіз ситуації, що склалася, можливі варіанти вирішення, а в третій - висновки і пропозиції про конкретні дії, які необхідно зробити, на думку упорядника доповідної записки. Доповідна записка може бути представлена ​​в текстовому і табличному варіанті або їх поєднанні.

Текст інформаційно-довідкового документа оформляється шрифтом Times New Roman.

У внутрішній доповідній записці в верхньому лівому куті розташовується найменування структурного підрозділу - автора документа.

Найменування виду документа пишеться великими літерами (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА) і може розташовуватися по центру або від межі лівого поля (в залежності від того, який обраний спосіб розташування заголовної частини документа) через 2 міжрядкових інтервалу.

Дата і індекс доповідної записки пишуться на одному рядку. Дата оформляється арабськими цифрами, наприклад 21.12.2012, або буквено-цифровим способом, наприклад 21 грудня 2012 г. У зовнішній доповідної записки вона є датою підписання і, як правило, відправки. Датою внутрішньої доповідної записки буде дата складання та підписання.

Внутрішні доповідні записки складаються на стандартному аркуші паперу, з зазначенням всіх необхідних реквізитів, розташованих відповідно до ГОСТ 6.30-2003 «Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до складання документів.

Реквізити доповідної записки:

найменування структурного підрозділу;

вид документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);

заголовок до тексту;

підпис укладача (із зазначенням посади).

Зразок внутрішньої доповідної записки:

Зразок зовнішньої доповідної записки:


Доповідна записка на співробітника

Доповідні записки можуть бути інформаційними, ініціативними і звітними. Розрізняють також доповідні і пояснювальні записки - другі пояснюють причини вчинків і подій або роз'яснюють окремі частини документа.

Класичним прикладом доповідної записки може служити ініціативний документ з приводу забезпечення робочого процесу необхідними предметами.

У верхній частині праворуч розміщуємо інформацію про адресата:

Директору ТОВ «Сфера».

Зліва в верху - найменування структурного підрозділу: Відділ документообігу

По центру: Доповідна записка.

Далі - дата і номер документа в лівій частині: 07.05.2013 №1.

У правій - місце: м Москва.

Нижче - назва: Про заміну картриджа.

текст: Доводжу до Вашого відома, що наявний картридж для принтера став непридатним у зв'язку з перевищенням терміну його використання. Дана обставина не дозволяє виконувати поставлені Вами завдання з ведення документації.

Прошу Вас розглянути питання про заміну вийшов з ладу картриджа на новий.

Внизу - відомості про адресата і його підпис: заступник начальника відділу - підпис - Власов Д.І.

Запропонований зразок написання доповідної записки допоможе проінформувати начальство про результати - в тому числі проміжних - виконання будь-якого доручення.

В правому верхньому куті:

Керівнику ЗАТ «Стійка».

Нижче по центру: Доповідна записка.

Далі дата і номер: 07.05.2013

Короткий зміст: Про завершення першого етапу проведення конкурсу.

Текст: В рамках проведення конкурсу професійної майстерності серед молодих будівельників пройшов перший відбірковий тур, в якому взяло участь 14 фахівців. Успішно пройшли випробування 11 осіб. Другий етап конкурсу відбудеться 14 травня о 14.00 в будові 1А.

З нового рядка: Бригадир - підпис - Семенов С.А.

Доповідна записка може служити засобом впливу на учня, якщо інші виховні прийоми не працюють. Тоді учителем складається доповідна записка директора або завуча.

наприклад: Про необхідність перекладу учня

Доводжу до Вашого відома, що незважаючи на проведені бесіди та зустрічі з батьками, учень 7б класу Іванов В.В. продовжує порушувати дисципліну. 7 травня хлопців був зірваний урок літератури, а 8 травня - урок біології.

В результаті дій Іванова В.В. інші учні не змогли отримати знання. У зв'язку з цим пропоную підтримати рішення педагогічної ради та розглянути питання про переведення Іванова В.В. в 7а клас.

Розповсюдженим різновидом доповідної є записка на керівника про скоєний співробітником прогул без поважної причини.

наприклад: Про порушення трудової дисципліни.

Доводжу до Вашого відома, що 07.05.2013 бухгалтер Глазкова Ніна Дмитрівна з 09.00 до 13.00 була відсутня на робочому місці.

Документів, які б підтверджували поважність причини відсутності, Глазкової Н.Д. не надано. У зв'язку з вищевикладеним пропоную оголосити Глазкової Н.Д. догану.

Доповідні записки складаються в довільній формі: перша частина - виклад суті питання, друга - висновки і пропозиції. Оформлення залежить від адресата.

Зовнішня доповідна записка в вищестоящу організацію відправляється на фірмовому бланку і містить ті ж реквізити, що і звичайний лист.

Внутрішня доповідна записка включає: найменування структурного підрозділу, назва документа - доповідна записка, дату, номер, адресат, заголовок тексту, текст і підпис.

Цікаве відео: Доповідна записка (написана за мотивами реальної доповідної записки)

Вітаю! Допоможіть будь ласка написати доповідну на співробітника яка не надає відповідні документи для укладення трудового договору (оригінал посвідчення особи, трудову книжку) Порушення статті 32 Трудового Кодексу РК

Якщо співробітник вчиняє дії заважає робочому процесу, вашій роботі особисто, або є небезпечними для його життя чи для життя окружающіх.Как грамотно скласти текст доповідної на співробітника?

Додати коментар Скасувати відповідь

Створюємо бізнес без досвіду, офісу і товару

Що потрібно щоб відкрити кав'ярню?

Квітковий бізнес з нуля - що важливо врахувати?

Що потрібно, щоб відкрити магазин одягу?

Як відкрити бізнес по вигулу собак

БІЗНЕС-ІДЕЇ ДЛЯ УСПІШНОГО СТАРТА

  • sergey - Франчайзинг пекарні Хлібниця9
  • Мія - Бізнес своїми руками - домашній бізнес2
  • Тимофій - Як знайти інвестора для бізнесу?134
  • Олег - Франчайзинг магазину моторних масел3
  • Павло - Франчайзинг пекарні хліба з тандира17

Проект "Русский стартап" належить російській приватній компанії зареєстрованої за юридичною адресою: