Службова записка зразок doc

Бланкер.ру

Службова записка

Службова записка, як самостійний вид документа відсутня в загальноукраїнському класифікаторі управлінських документів (ОКУД). При цьому даний документ широко використовується в діловій практиці. У зв'язку з цим оформляти службову записку найкраще відповідно до вимог ГОСТ 6.30-2003 "УСД. УСОРД. Вимоги до оформлення документів" з метою однотипності оформлення документації.

Документ службова записка, на відміну від доповідної записки, забезпечують комунікацію підрозділів організації на горизонтальному рівні, і складаються працівником або керівником підрозділу на ім'я керівника або фахівця іншого підрозділу. Слід враховувати, що службова записка направляються зазвичай від одного керівника до іншого або від одного співробітника до іншого тільки в разі їх рівнозначного посадового статусу, в іншому випадку це буде доповідна записка.

В основному, службові записки складаються з питань матеріально-технічного, інформаційного, організаційного та господарського забезпечення. Службові записки - це свого роду листування між структурними підрозділами. Вони зазвичай містять певну прохання, пропозицію чи іншу службову інформацію. Службова записка пояснює причини невиконання планів і спрямовується в вищестояще підрозділ є пояснювальною запискою.

Склад полів службової записки:

 • Шапка, в якій вказується адресат записки, із зазначенням структурного підрозділу, посади та ПІБ одержувача;
 • Дата складання та реєстраційний номер службової записки;
 • Власне найменування "Службова записка";
 • Предмет повідомлення у вигляді підзаголовка до тексту;
 • Безпосередньо текст службової записки;
 • Підрозділ і посаду упорядника, підпис і його розшифрування підпису;

Службові записки є основним інструментом комунікації всередині організації з усіх тих питань діяльності, вирішення яких належить до компетенції підрозділу і не вимагає залучення уваги вищого посадової особи. Це своєрідний вид листування між структурними підрозділами. На практиці, в діяльності практично будь-якої організації виникають ситуації, що вимагають документування інформаційних взаємин відділів. У цих ситуаціях і використовуються службові записки.


Службова записка

Службова записка: зразок і основні вимоги при складанні

Уніфікованої форми, згідно з якою може бути написаний зразок службової записки, як такої не існує. Однак, в ГОСТ 6.30-2003 «УСД. УСОРД. Вимоги до оформлення документів »зібрані основні положення, які використовуються як рекомендаційні для того, щоб скласти службову записку правильно, з дотриманням принципів уніфікації в оформленні.

 • в заголовку слід інформація про одержувача записки з перерахуванням прізвища та ініціалів цього працівника, його посади та відділу, в якому здійснюється трудова діяльність;

 • далі вказується номер реєстрації в реєстрі і дата створення документа;

 • нижче на аркуші необхідно написати назву бланка, в даному випадку - «Службова записка»;

 • перед основним текстом розташовується преамбула - короткий опис суті проблеми або прохання;

 • викладається основний текст записки;

 • в заключній частині документа упорядником ставиться підпис, поруч вказується власне прізвище, ініціали та посаду, а також назву відділу.

 •