Зразок службової записки на доплату

Зразок службової записки на доплату

зразки оформлення документів

Зразок оформлення документів при покладанні додаткових обов'язків відсутнього працівника на іншого працівника з доплатою

Про покладання обов'язків.

Прошу на період хвороби Іванова І.В. (Таб. № 25) з 10.08.2010 \ 4г. покласти виконання посадових обов'язків механіка цеху № 1 на майстра з ремонту обладнання цеху № 2 Сидорова С.С. (Таб. № 29) без звільнення від своєї основної роботи, з доплатою 50% від окладу відсутнього працівника за період заміщення.

Начальник (і) Петров П.П.

Директор по економіці

Начальник відділу кадрів

З покладанням обов'язків і

умовами оплати згоден (а) ________________ (_____________) ___.____. 20 ___ г.

Про тимчасове покладення обов'язків

На період чергової відпустки Васильєва Василя Васильовича, виконання обов'язків начальника виробництва підприємства з 01.06.2017 р по 28.06.2017 р покласти на начальника конструкторсько-технологічного відділу Тимофєєва Тимофія Тимофійовича без звільнення від своєї основної роботи, з доплатою 50% від окладу відсутнього працівника .

Підстава: службова записка Васильєва В.В .; особисту згоду Тимофєєва Т.Т., додаткова угода № 15/14 до трудового договору № 84 від 01.02.2008 р

Генеральний директор - Директорів Д.Д.

З наказом ознайомлений ____________________ (________________) ____.____. 201 __г.

Директор по економіці______________________

Начальник відділу кадрів____________________

Начальник ОТиЗ ____________________

Додаткова угода № ______ від ___.____. 201__г.

до трудового договору від 01.02.2008 № 84

ВАТ "Предпріятіе9quot; в особі генерального директора Діректорова Д.Д., який діє на підставі Статуту, іменований надалі "Работодатель9quot ;, з одного боку і ___________________________, що іменується (ий) в подальшому "Работнік9quot ;, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду з особистої згоди працівника про внесення доповнень до трудового договору від 01.02.2008 № 84 про таке:

1. Працівник тимчасово заміщає знаходиться в черговій відпустці начальника виробництва підприємства, без звільнення від своєї основної роботи.

2. На період заміщення відсутнього, Працівник виконує функції начальника виробництва підприємства згідно з посадовою інструкцією.

3. Працівник в період заміщення несе матеріальну відповідальність за довірене начальнику виробництва підприємства Роботодавцем майно.

4. Доплата Працівникові проводиться доплата 50% від окладу відсутнього працівника за період заміщення.

5. Ці додатки вступає в силу з ____.____. 20__р. і діє до дати закінчення відпустки.

Решта умов вищевказаного трудового договору, не порушені цим Додатковим Угодою, залишаються незмінними.

Ця Додаткова угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною трудового договору № ____ від ___.___. 20 ___ г. Один примірник зберігається у Роботодавця, другий - у Працівника.

Адреса: м _________, 600000, вул .___________

Адреса: 600000, м __________. Вул .___________ д .__ кв .__

Паспорт _____ № _________, виданий

Начальник відділу кадрів ______________

Начальник ОТиЗ ______________

Примірник додаткової угоди отримав на руки:

______________ (____________________) _____.____. 20 ___ г.

(C) www.oformitely.ru 2012-2017

Передрук матеріалів сайту лише з зазначенням активного посилання на першоджерело


Службова записка про доплату за збільшений обсяг роботи

Керівнику ГУП м Москви

Трест «Мосотделстрой № 1

від начальника відділу кадрів

Прошу Вас розглянути можливість здійснити доплату за додаткову виконувану роботу (збільшений обсяг) штатному працівнику, який здійснює трудову діяльність на об'єкті будівництва Будинку культури імені Леніна м Електрогорськ Московської області Новікову Олександру Степановичу в розмірі 13 800 (Тринадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок за серпень 2010 року.